A website by War Heritage Institute

Pedagogische Dossiers Lagere School

Pedagogische Dossiers Lagere School

Arms & Armour _ new Gallery
Wapens en Harnassen

De dossiers (“Voor”, “Tijdens” et “Na het bezoek”) zijn modulair opgevat en bestemd voor leerkrachten en leerlingen in het basis- en secundair onderwijs. 

Het dossier “Tijdens het bezoek” stelt lesgevers in staat hun klassen door de zaal “Wapens en Harnassen” te leiden en de tentoongestelde stukken naar eigen inzicht aan te wenden om kennen, kunnen en competenties te laten toepassen. 

Het dossier “Voor het bezoek” kan ook worden gebruikt als inleiding op een rondleiding door de collectie “Wapens en Harnassen”. 

Het dossier “Na het bezoek” maakt het mogelijk het bezoek in de klas voort te zetten.  

Dossier "voor" en "na"

Dossier "tijdens"

vliegtuig Rode Baron
Geschiedenis van de Luchtvaart

In dit dossier kom je alles te weten over de geschiedenis van de luchtvaart, de technische aspecten van het vliegen en hoe België zijn eerste piloten kreeg.
Verschillende van de mogelijke formules tijdens en na uw bezoek beantwoorden aan de eindtermen voor de vakken Nederlands en wereldoriëntatie.

Dowload hier.

Arcade
Als stenen konden spreken

Dit dossier biedt aan de leerkrachten de kans om de talrijke monumenten uit hun omgeving voor het eerst of opnieuw te bekijken. We bieden hen een leidraad om samen met hun klas de historische achtergrond, inhoud, symboliek en eventuele boodschap te doorgronden. Een ideale manier om de leerlingen vertrouwd te maken met het lokale erfgoed.

Download hier

14-18
Eerste Wereldoorlog

Dit dossier sluit aan bij het parcours over de Eerste Wereldoorlog. Het begint met de oorlogsverklaring, waardoor het neutrale België ongewild in het conflict wordt meegesleept. Na een chronologisch overzicht van de oorlog die de Belgische bevolking op diverse manieren treft, naargelang ze zich op bezet grondgebied, in ballingschap of op het kleine stukje vrije territorium bevindt, snijdt het dossier verschillende thema’s aan die door de collectiestukken worden geïllustreerd. Zo worden concepten als propaganda, mondialisering, nieuwe technologieën, gezondheidszorgen en de rol van de vrouw aangekaart.   

Download hier  

14-18
Interbellum

Een nieuw pedagogisch dossier begeleidt de zaal die de politieke, sociale, economische en militaire aspecten behandelt van het interbellum, de bewogen periode van het einde van de Eerste Wereldoorlog tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Download hier

zaal 40-45
De Tweede Wereldoorlog

Dit dossier begeleidt het parcours over de Tweede Wereldoorlog, van de zomer van 1940 tot de oorlog in de Stille Oceaan. De tentoonstelling illustreert de belangrijkste stappen in het conflict in Europa, in het Middellandse-Zeebekken, in Rusland of in Azië en werpt een bijzondere blik op België, met Belgische soldaten die op verschillende fronten strijden en de bezetting van het grondgebied.

Download hier

Propaganda
Propaganda

Propaganda wordt dikwijls in verband gebracht met de totalitaire regimes van het interbellum, maar is eigenlijk veel ouder. De farao’s en de keizers van de oudheid maakten er reeds gebruik van om hun macht te bestendigen. Propaganda wordt zowel door dictaturen als door democratieën toegepast. Dit volledig herwerkte dossier verschaft u de nodige instrumenten om het thema voor, tijdens en na uw bezoek aan het Museum te behandelen. 

Het dossier bestaat uit een theoretisch luik voor de leerkrachten en een vragenlijst die de leerlingen in het Museum moeten invullen. 

Download hier deel 1: dossier

Download hier deel 2: Vragenlijst basisonderwijs

zaal 40-45
Ik heb een held ontmoet

Voor de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog, organiseerde het Legermuseum samen met de vzw Isolat een theatervoorstelling over de Grote Oorlog. ‘Ik heb een held ontmoet’ is geschikt voor families en schoolgroepen.(www.isolat.org) Aan de hand van diverse objecten en jeugdherinneringen stellen de acteur en de marionet een gebeurtenis die meer dan 90 jaar geleden plaats vond opnieuw voor. Met een lach en een traan, een kwinkslag en een beetje magie worden de jonge toeschouwers deelgenoten van een historisch gebeuren.

Een pedagogisch dossier werd speciaal opgemaakt om u in staat te stellen het toneelstuk naar uw lessen toe te vertalen. 

Haal de voorstelling naar uw school!

‘Ik heb een held ontmoet’ is een voorstelling bestemd voor
kinderen vanaf acht jaar en kan met of zonder podium en met of
zonder elektrische voorzieningen in scholen worden opgevoerd.

Minimum 90/maximum 120 deelnemers.
Prijs: 5 euro per kind (gebaseerd op minimum 90 deelnemers)
Voorstelling + educatieve animatie achteraf.
Voorstelling beschikbaar op aanvraag.
Reserveringen: via 0474/ 53 64 78 of  promotion@isolat.org

Download hier

tranchées
Leven en dood in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog

Aan de hand van officiële documenten, persoonlijke archiefstukken, souvenirs en foto's van soldaten kom je alles te weten over het leven aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Het informatiegedeelte voor de leerkracht wordt in dit dossier aangevuld met een vragenlijst voor de leerlingen.

Download hier

couverture_piponl
Pipo de oorlogshond

U heeft met uw klas "Pipo de oorlogshond" gelezen en u wilt het boek gebruiken om het thema van de Eerste Wereldoorlog aan te snijden? Dit leesblad is ontworpen om u te helpen de thema's die in het album aan bod komen, te behandelen. Een reeks documenten uit onze collecties zal uw ideeën illustreren.

Download hier

 

Math' oh musée logo

Wis Mus

Wiskunde leren in het Legermuseum?! Dat is het vertrekpunt van een originele uitstap voor de laatste jaren van het lager onderwijs. 
Aan de hand van de collecties is het inderdaad mogelijk lichamen, vlakken, lengtes of volumes te illustreren en rekenen plezierig te maken. 
Interesse? Download de fiches en reserveer de zak met meetmateriaal dat we u tijdens uw bezoek gratis ter beschikking stellen. 

Activiteitenfiche over het meten van gewichten

Activiteitenfiche over het geld

Activiteitenfiche over het meten van lengtes

Activiteitenfiche over vormen en voorwerpen

Correctie het meten van gewichten

Correctie geld

Correctie het meten van lengtes

Correctie vormen en voorwerpen