A website by War Heritage Institute

Pedagogische Dossiers Middelbare School

Pedagogische Dossiers Middelbare School

Arms & Armour _ new Gallery
Wapens en Harnassen

De dossiers (“Voor”, “Tijdens” et “Na het bezoek”) zijn modulair opgevat en bestemd voor leerkrachten en leerlingen in het basis- en secundair onderwijs. 

Het dossier “Tijdens het bezoek” stelt lesgevers in staat hun klassen door de zaal “Wapens en Harnassen” te leiden en de tentoongestelde stukken naar eigen inzicht aan te wenden om kennen, kunnen en competenties te laten toepassen. 

Het dossier “Voor het bezoek” kan ook worden gebruikt als inleiding op een rondleiding door de collectie “Wapens en Harnassen”. 

Het dossier “Na het bezoek” maakt het mogelijk het bezoek in de klas voort te zetten.  

Dossier "voor" en "na" 

Dossier "tijdens"

Arcade
Als stenen konden spreken

Dit dossier biedt leerkrachten de kans om de talrijke monumenten uit hun omgeving voor het eerst of opnieuw te bekijken. We bieden hen een leidraad om samen met hun klas de historische achtergrond, inhoud, symboliek en eventuele boodschap te doorgronden. Een ideale manier om de leerlingen vertrouwd te maken met het lokale erfgoed.

Download hier

14-18
Eerste Wereldoorlog

Dit dossier sluit aan bij het parcours over de Eerste Wereldoorlog. Het begint met de oorlogsverklaring, waardoor het neutrale België ongewild in het conflict wordt meegesleept. Na een chronologisch overzicht van de oorlog die de Belgische bevolking op diverse manieren treft, naargelang ze zich op bezet grondgebied, in ballingschap of op het kleine stukje vrij territorium bevindt, snijdt het dossier verschillende thema’s aan die door de collectiestukken worden geïllustreerd. Zo worden concepten als propaganda, mondialisering, nieuwe technologieën, gezondheidszorgen en de rol van de vrouw aangekaart.

Download hier

14-18
'De Groote Oorlog voorbij'

Wil je de tentoonstelling ‘De Groote Oorlog voorbij’ met je klas bezoeken? De Educatieve Dienst biedt tal van mogelijkheden en formules waar u voor, tijdens en na het bezoek gebruik van kunt maken.

Een Powerpoint die de collectiestukken uit het pedagogisch dossier herneemt kan in de klas gebruikt worden.

Download hier

zaal 14-18
Interbellum

Een nieuw pedagogisch dossier begeleidt de zaal die de politieke, sociale, economische en militaire aspecten behandelt van het Interbellum, de bewogen periode van het einde van de Eerste Wereldoorlog tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Download hier

Propaganda
Propaganda

Propaganda wordt dikwijls in verband gebracht met de totalitaire regimes van het Interbellum, maar is eigenlijk veel ouder. De farao’s en de keizers van de oudheid maakten er reeds gebruik van om hun macht te bestendigen. Propaganda wordt zowel door dictaturen als door democratieën toegepast. Dit volledig herwerkte dossier verschaft u de nodige instrumenten om het thema voor, tijdens en na uw bezoek aan het Museum te behandelen. 

Download hier deel 1: pedagogisch dossier

Download hier deel 2: Vragenlijst secundair

Civilians WWII
Internationaal Humanitair Recht

Samen met het Belgische Rode Kruis werd een pedagogisch dossier uitgewerkt rond het Internationaal Humanitair Recht. Vertrekkend van de humanitaire uitdagingen tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog gaat dit thematische dossier dieper in op de uitdagingen verbonden aan de hedendaagse conflicten.

Download hier