A website by War Heritage Institute

Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Het War Heritage Institute (WHI) verbindt zich ertoe de website toegankelijk te maken, in overeenstemming met de wet van 19 juli 2018 over de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsdiensten.

Voorliggende toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op: legermuseum.be

 
Conformiteitsniveau

Deze website is bij gebrek aan doorlichting niet conform.  

Voorbereiding van uw verklaring 

Een externe doorlichting van de toegankelijkheid zal binnenkort worden uitgevoerd. Deze audit zal uit een vereenvoudigde analyse bestaan.  

Ontoegankelijke inhoud

De lijst van de niet-conforme elementen zal dadelijk na ontvangst van het doorlichtingsrapport worden opgesteld (audit voorzien in maart 2024).

Voorgestelde alternatieven

Voor alle precieze vragen kan u contact met onze ploeg opnemen, via com@warheritage.be. Voor de andere alternatieven zal na ontvangst van het doorlichtingsrapport een lijst worden opgesteld (audit voorzien in maart 2024).

Contactgegevens

Indien u vragen of bedenkingen heeft m.b.t. de toegankelijkheid van onze website/applicatie kan u contact opnemen met:

U kan ons contacteren door het formulier beschikbaar via de tab “Contact” van onze website in te vullen. Indien u een specifieke vraag heeft, kan u een van de volgende mailadressen contacteren:

Indien bovenvermelde dienst niet antwoordt, kan u met volgende bemiddelaar contact opnemen:

Klachtencoördinatie
War Heritage Institute
Jubelpark 3
1000 Brussel

U krijgt een automatische ontvangstbevestiging en een persoonlijk antwoord binnen de 30 dagen.

Bij uitblijven van een antwoord of bij een ontoereikend antwoord kan u contact opnemen met de federale ombudsman:

Federale ombudsman
Leuvenseweg 48
1000 Brussel

contact@federaalombudsman.be

Verbeteringsplan

Een lijst van de aan te brengen verbeteringen zal worden opgesteld, in overeenstemming met het ontvangen auditrapport. 

Deze verklaring werd voorbereid op 18/03/2024.

De laatste analyse van de verklaring gebeurde op 18/03/2024.